Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte

Skatteförvaltningens meddelande, 31.1.2017

Uppdatering 31.01.2017 kl. 17:48: Störningen har åtgärdats och telefontjänsten fungerar normalt.

Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte. Vår telefonsystemleverantör Elisa utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt.  

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Var vänlig och kontakta oss senare.