Skatteförvaltningens gamla servicenummer tas helt och hållet ur bruk

Skatteförvaltningens meddelande, 1.2.2017

Skatteförvaltningens gamla servicenummer, som börjar med 02069, fungerar inte lägre fr.o.m. ingången av februari. I fortsättningen är endast numren som börjar med 02949 i bruk.

Skatteförvaltningens servicenummer ändrades under våren 2016 till nummer som börjar med 02949. Hittills har både de nya och de gamla numren fungerat jämsides.

Från och med ingången av februari är endast de nya numren i bruk.

I det gamla numret spelas ett meddelande som berättar att numret inte längre är i bruk.

De nuvarande servicenumren finns här.