Skatteförvaltningens år 2017 – viktiga datum för medier

Skatteförvaltningens meddelande, 24.1.2017

Beskattningens årscykel syns året runt i medborgarnas liv. Här har vi sammanställt de viktigaste datumen åt medierna.


Januari

 • Kunderna får sina skattekort för 2017
 • Skatteförvaltningen ordnar poppuppevenemang för att hjälpa med att beställa skattekort

Februari

 • 1.2: skattekorten för 2017 träder i kraft
 • 1.2: förfallodag för andra kvarskatteraten för skatteåret 2015

Mars

 • Fastighetsägarna får sina fastighetsbeskattningsbeslut
 • Preliminär statistik över fastighetsbeskattningen för 2017 publiceras
 • Rörelseidkarna och yrkesutövarna får sina förhandsifyllda skattedeklarationer
 • 9.3: webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas
 • 28.3: webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas
 • Enheten för utredning av grå ekonomi publicerar övervakningsstatistiken för 2016

April 

 • 3.4: sista inlämningsdag för yrkesutövarnas och rörelseidkarnas förhandsifyllda skattedeklarationer
 • Personkunderna får sina förhandsifyllda skattedeklarationer
 • Preliminär statistik över personkundernas inkomster enligt årsanmälningarna för skatteåret 2016 publiceras
 • Skatteförvaltningens årsberättelse 2016 publiceras

Maj

 • 9.5 eller 16.5: sista inlämningsdag för personkundernas förhandsifyllda skattedeklarationer
 • 9.5 eller 16.5: webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för personkunder

Augusti

 • Postningen av beskattningsbeslut till personkunderna inleds i mitten av augusti. Postningen pågår ända till slutet av oktober

September

 • 4.9: förfallodag för fastighetsskattens första rat
 • Statistiken över fastighetsskatten 2016 publiceras
 • Anvisningen och blanketten för beställning av offentliga beskattningsuppgifter för medier läggs ut på skatt.fi i mitten av september

Oktober

 • Sista dagen för mediernas beställningar av offentliga beskattningsuppgifter är i början av oktober
 • 16.10: förfallodag för fastighetsskattens andra rat
 • 31.10: beskattningen för skatteåret 2016 slutförs

November

 • 1.11: beskattningsuppgifterna för 2016 blir offentliga och läggs fram för påseende på skattebyråerna Beskattningsuppgifterna lämnas ut till medier i elektronisk form kl. 8:00
 • Statistiken för personkundernas inkomstskatter och näringsrelaterade skatter 2016 publiceras
 • Skatteförvaltningen påminner kunderna att kontrollera sina kontonummer med tanke på utbetalning av skatteåterbäringarna
 • 29.11: förfallodag för kvarskattens första rat
 • Skatteåterbäringarna för 2016 betalas in på bankkonton den 5 december
 • Enheten för utredning av grå ekonomi publicerar sin rapport Grå ekonomi 2016

December

 • Fr.o.m. 5.12: skatteåterbäringen betalas genom betalningsanvisning till de kunder som inte gett sitt kontonummer till Skatteförvaltningen

Ytterligare information till media:

 • Mer om personkundernas viktiga datum på skatt.fi.
 • Mer om företags- och samfundskundernas viktiga datum på skatt.fi.
 • Skatteförvaltningens statistik på skatt.fi
 • Genom att följa Skatteförvaltningen på Twitter @verouutiset får du nya meddelanden direkt.
 • Skatteförvaltningens medietjänst betjänar vardagar året runt.