Skatteförvaltningen kontaktar kunder med sms

Skatteförvaltningens meddelande, 8.3.2017

Skatteförvaltningen använder sms för att utreda kundernas behov av rådgivningstjänster och mäta hur våra telefontjänster fungerar.

Under mars och april kommer vi att sända ett sms till en liten grupp rörelseidkare och yrkesutövare för att ta reda på om kunderna behöver rådgivning för att fylla i skattedeklarationen.

- Vi har tidigare kontaktat våra personkunder med sms. Nu prövar vi om en motsvarande tjänst skulle fungera även för näringsidkare. Vi skickar ett kort sms till kunden för att ta reda på behovet av tjänsten. Om kunden svarar att hen behöver stöd för att fylla i skattedeklarationen ringer vi upp hen inom några dagar, säger serviceexpert Janne Myyry på Skatteförvaltningen.

Sms mäter kundnöjdheten

Vi mäter även kundnöjdheten med sms. I år fokuserar vi framför allt på Skatteförvaltningens telefonservice och utvecklingen av den.

- Med ett sms når vi kunden omedelbart efter servicehändelsen. Kunden kan snabbt och enkelt ge respons, så tröskeln för att svara är låg. Responsen kan också enkelt analyseras för att användas för utveckling av våra tjänster, fortsätter Janne Myyry.

Skatteförvaltningen är undertecknare i sms:et till kunderna. Vi frågar aldrig efter nätbankskoder eller personuppgifter per sms. Det är kostnadsfritt för mottagaren att besvara frågorna.