Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om kommuners och samkommuners mervärdesbeskattning

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2017

Mervärdesbeskattningen av kommuner och samkommuner skiljer sig delvis från andra skattskyldigas mervärdesbeskattning. I Skatteförvaltningens anvisning behandlas de speciella särdragen som anknyter till mervärdesbeskattningen av kommuner och samkommuner, t.ex. gränsdragningen mellan momspliktig affärsverksamhet och myndighetsverksamhet samt återbäringssystemet. I anvisningen behandlas också förfarande som anknyter till kommuners och samkommuners mervärdesbeskattning.

Skatteförvaltningens anvisning: Anvisning om mervärdesbeskattning av kommuner och samkommuner