Skatteförvaltningen utbyter beskattningsuppgifter med flera stater

Skatteförvaltningens meddelande, 4.6.2018

Skatteförvaltningen utbyter beskattningsuppgifter som gäller företag (land-för-land-rapporter för beskattningen) med flera länder under år 2018. Informationsutbytet baserar sig på

  • den multilaterala konventionen som gäller handräckning (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)
  • EU-direktiv
  • skatteavtal.

Den multilaterala konventionen som gäller handräckning och skatteavtalen kompletteras genom multi- eller bilaterala samarbetsavtal.

 Ett multilateralt samarbetsavtal (Country by Country Multilateral Competent Authority Agreement / CbC MCAA) baserar sig på den multilaterala konventionen som gäller handräckning. Förutsättningen för att samarbetsavtalet gäller är att konventionen som gäller handräckning har varit giltig i uppgifternas avsändar- och mottagarstater före räkenskapsperioden som rapporteras och att båda staterna har aktiverat det inbördes informationsutbytesförhållandet.

 Finland utbyter information på basis av ett aktiverat multilateralt samarbetsavtal eller ett EU-direktiv för räkenskapsperioder som börjat den 1 januari 2016 eller senare med följande stater (uppdaterad 7.3.2018):

 
Argentina Grekland Litauen Schweiz
Australien Guernsey Luxemburg Singapore
Belgien Indien Malaysia Slovakien
Bermuda Irland Malta Slovenien
Brasilien Island Mauritius Spanien
Bulgarien Isle of Man Mexiko Storbritannien
Caymanöarna Italien Nederländerna Sverige
Columbia Japan Norge Sydafrika
Cypern Jersey Nya Zeeland Sydkorea
Danmark Kanada Polen Tjeckien
Estland Kroatien Portugal Tyskland
Frankrike Lettland Rumänien Ungern
Gibraltar Liechtenstein Ryssland Österrike

Finland utbyter information på basis av ett bilateralt samarbetsavtal för räkenskapsperioder som börjat den 1 januari 2016 eller senare med följande stater:

  • Förenta staterna

Med följande stater är förutsättningarna för internationellt informationsutbyte för tillfället giltiga endast för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2017 eller senare, vilket beror på att den multilaterala konventionen som gäller handräckning har trätt i kraft under ett senare år för staterna i fråga (uppdaterad 22.12.2017):

  • Chile
  • Israel
  • Uruguay

Med följande stater är förutsättningarna för internationellt informationsutbyte för tillfället giltiga för räkenskapsperioder som slutar den 30 mars 2017 eller senare (uppdaterad 28.5.2018):

  • Indonesien

Med följande stater är förutsättningarna för internationellt informationsutbyte för tillfället giltiga endast för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2018 eller senare (uppdaterad 28.5.2018):

  • Monaco

Skatteförvaltningen meddelar på sin webbplats om
ändringar som gäller aktiverandet av samarbetsavtal. Vi ber att frågor som
gäller informationsutbytesavtal skickas till Skatteförvaltningen till
e-postadressen
siirtohinnoittelu(at)vero.fi.

Ursprungligen publicerad 24.11.2017. Uppgifterna har kompletterats i och med att nya avtal har trätt i kraft.