Skatteförvaltningen tar inte i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden ännu

Skatteförvaltningens meddelande, 18.12.2017

Befolkningsregistercentralen lanserade den 15 december 2017 den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden som är en del av den mer omfattande nättjänsten Suomi.fi. Suomi.fi-meddelanden är avsedd för kommunikation mellan medborgare och myndigheter och den ersätter den nuvarande tjänsten Medborgarkontot.

Om en medborgare tar i bruk Suomi.fi-meddelanden kan hen välja en elektronisk kundrelation och ta emot meddelanden från myndigheter endast i elektronisk form om hen så vill.

Dokument som gäller skatteärenden skickas tills vidare hem per post, eftersom Skatteförvaltningen tar i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden först senare när personbeskattningen överförs till MinSkatt.

Ett undantag utgörs av Skatteförvaltningens, arbetspensionsbolagens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens gemensamma löneberäkningstjänst Palkka.fi som fr.o.m. december 2017 skickar exempelvis lönespecifikationer till tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Elektronisk kundrelation och MinSkatt

Katso-identifieringstjänstens användare kan för tillfället, om de så vill, få e-postmeddelanden om brev, beslut eller försenade betalningar som har publicerats i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Skatteförvaltningen skickar ändå tills vidare dokument som gäller skatteärenden även hem per post.

Möjligheten för privatpersoner att endast i elektronisk form ta emot dokument och andra meddelanden som gäller beskattning är ännu i planeringsskedet. Skatteförvaltningen meddelar under år 2018 när det blir möjligt för privatpersoner att skapa en elektronisk kundrelation genom Suomi.fi-meddelanden.

De elektroniska tjänsterna för privatpersoner överförs stegvis till MinSkatt.