Skatteförvaltningen har publicerat anvisningen om mervärdesskattesats för idrottstjänster

Skatteförvaltningens meddelande, 20.9.2017

Den allmänna mervärdesskattsaten för försäljning som sker i Finland är 24 procent. För tjänster som möjliggör utövande av idrott är mervärdeskattesaten dock 10 procent. I anvisningen om mervärdesskattesats för idrottstjänster utreds ur rättspraxissynvinkel när den nedsatta skattesatsen på 10 procent tillämpas. Anvisningen är avsedd som en allmän anvisning för bestämmande av moms för idrottstjänster.

Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesskattesatsen på idrottstjänster