Skattedeklarationerna är på väg – det är möjligt att göra ändringar på nätet redan nu

Skatteförvaltningens meddelande, 21.4.2017

Den förhandsifyllda skattedeklarationen skickas hem till dig i april. Den ska alltid kontrolleras.

Du korrigerar enklast skattedeklarationens uppgifter i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen är antingen 9.5 eller 16.5. Din egen inlämningsdag står på deklarationsblankettens första sida.

Det är lätt att använda webbtjänsten på rätt sätt 

Komplettera skattedeklarationen på adressen skatt.fi/skattedeklaration. Du behöver personliga nätbankskoder för inloggningen. I fjol gjordes över hälften av ändringarna i skattedeklarationerna på nätet.

När du deklarerar på nätet behöver du inte alls returnera skattedeklarationen eller bilageblanketter i pappersform. Du kan komplettera uppgifterna på nytt ända till den sista inlämningsdagen om du upptäcker fel i deklarationen som du har returnerat. Du får en bekräftelse om uppgifterna har skickats problemfritt. Du kan också skriva ut de skickade uppgifterna.

Kontrollera i synnerhet resekostnaderna, hushållsavdraget och hyresinkomsterna

Skattedeklarationerna kompletteras vanligen när det gäller uppgifter om resekostnader, hushållsavdrag och hyresinkomster. Det vanligaste felet i skattedeklarationer som returneras på papper är att vid resekostnaderna endast ange fordonet och glömma eurobeloppen. Webbtjänsten handleder användaren så att uppgifterna deklareras på rätt sätt.

Bifoga inga kvitton, verifikat eller originaldokument om du skickar skattedeklarationen på papper. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov. Kom ändå ihåg att fylla i separata bilageblanketter t.ex. om hyresinkomster eller hushållsavdrag.

Rådgivning även på kvällen

En del av skattebyråerna betjänar kunderna under ”Skatternas natt” torsdagen den 4 maj till och med kl. 23. Under Skatternas natt får du hjälp med att fylla i din skattedeklaration på nätet vid följande skattebyråer: Helsingfors, Joensuu, Träskända, Kajana, Kouvola, Kuopio, Mariehamn, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Betala kvarskatten med e-faktura

Om du nu korrigerar din förhandsifyllda skattedeklaration får du ett nytt beskattningsbeslut och eventuella giroblanketter på posten före utgången av oktober. Det ursprungliga beskattningsbeslutet och giroblanketterna är slutgiltiga om du inte har något att korrigera på skattedeklarationen.

Förfallodagarna för kvarskatten är 29.11.2017 och 1.2.2018. Du kan betala kvarskatten smidigt med e-faktura eller direktbetalning, då glömmer du inte skattens förfallodag. Du kan genast beställa e-fakturan i din nätbank.

Om du har överfört dina fastighetsskatter till e-fakturering får du också automatiskt dina kvarskatter som e-fakturor.

Skatteåterbäringarna betalas in på kundernas konton i början av december.

Kontrollera fastighetsbeskattningsuppgifterna på samma gång

Den sista inlämningsdagen för fastighetsskattedeklarationen är 9.5. eller 16.5. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna göra det via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Skatteförvaltningen erbjuder hjälp och tilläggsinformation på nätet utan att du behöver köa

  • Du kan testa webbtjänsten med en demoversion på förhand.
  • Du får hjälp per telefon under vardagar kl. 9–16.15 på numret 029 497 003.