Skatteåterbäringarna har betalats in på kontona

Skatteförvaltningens meddelande, 5.12.2017

Din skatteåterbäring har 5.12.2017 betalats in på det konto som du har anmält. Om du inte har anmält ditt nya eller ändrade kontonummer till Skatteförvaltningen betalas skatteåterbäringen inte som en kontoöverföring utan som en betalningsanvisning. Du kan lösa in skatteåterbäringen fr.o.m. 13–15.12.2017 inom 28 dagar från datumet för meddelandet som postats till dig på en sådan andelsbank inom OP som erbjuder kassatjänster.

Obs! Det kostar numera att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar annars än på kundens begäran.

Om du inte löser in betalningsanvisningen kan du få skatteåterbäringen på ditt konto i januari genom att anmäla ditt kontonummer i MinSkatt.

Läs mer: