Skatteåterbäringarna betalas in på bankkonton 5.12.2017

Skatteförvaltningens meddelande, 27.11.2017

Skatteåterbäringarna till personkunder betalas in på bankkonton 5.12. Förfallodagen för kvarskattens första rat är 29.11.

Skatteåterbäringen betalas in 5.12 på det bankkonto som du har anmält. Om du inte har anmält ditt nya eller ändrade kontonummer senast 24.11 till Skatteförvaltningen, betalas skatteåterbäringen i stället i form av en betalningsanvisning. Du kan lösa in skatteåterbäringen fr.o.m. 13–15.12.2017 inom 28 dagar från datumet för meddelandet som postats till dig på en sådan andelsbank inom OP som erbjuder kassatjänster.

Obs! Det kostar numera att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar annars än på kundens begäran.

Förfallodagen för kvarskattens första rat är 29.11

Förfallodagen för den första kvarskatteraten för skatteåret 2016 är 29.11. Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mera delas beloppet i två rater.

Den andra raten ska betalas senast 1.2.2018. Du kan beställa en e-faktura för kvarskattens andra rat senast tre veckor före förfallodagen. 

Om du har tappat bort dina giroblanketter och inte har beställt en e-faktura kan du fråga om betalningsuppgifterna för kvarskatten i chatten från tisdag till torsdag 28–30.11 kl. 9–16.15. Du hittar chatten på sidorna Betalning av skatter och Betalning av kvarskatt.

Om du betalar förskottsskatten efter förfallodagen, måste du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett som kvarskatten. Beloppet av förseningsräntan kan du räkna ut med hjälp av förseningsränteräknaren.

Skatteåterbäringen används för dina obetalda skatter

Om du har obetalda skatter använder Skatteförvaltningen skatteåterbäringen som betalning för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen använder också skatteåterbäringen för de skatteskulder som du ansvarar för. Du får ett meddelande per post om att återbäringen har använts.

Läs mer: