Skatteåterbäringar för aktiebolag och andra samfund användes för skatter på eget initiativ på förfallodagen

Skatteförvaltningens meddelande, 14.11.2017

Efter förändringen som trädde i kraft i början av november har det varit möjligt att använda skatteåterbäringar för aktiebolag och andra samfund till öppna skatteförpliktelser. Förskottsåterbäringar för samfund kan användas till förfallna rater genast efter att beskattningen har slutförts. 

Förskottsåterbäringar för samfundskunder användes till skatter på eget initiativ som hade förfallodag den 13 november. Om kunden har betalat skatterna som betalas på eget initiativ på förfallodagen blir denna betalning kvar i MinSkatt och väntar på återbäring eller på följande förpliktelser som förfaller. Kunden kan i MinSkatt lämna en begäran om återbäring om kunden önskar få tillbaka den betalning som denne gjort. Så här granskar du i MinSkatt betalningar som använts samt återbäringar

Kunderna ser sin egen situation i MinSkatt genom att välja det år i periodens transaktioner som återbäringen gäller. Som transaktion visas en överföring av en betalning eller återbäring från perioden som är lika stor som skatteåterbäringen. Genom att öppna länken ser du vad återbäringen har använts till.