Skatt.fi har förnyats

Skatteförvaltningens meddelande, 26.6.2017

Nya skatt.fi togs i bruk 27.6.2017.

Skatt.fi fick ett nytt visuellt uttryck. Den nya sökmotorn har tagits i bruk och innehållet ordnats på ett nytt sätt. Tjänstens innehåll har inte ändrats, utan största delen av anvisningarna och de övriga texterna är oförändrade.

– Vi följer responsen och utveckar webbplatsen fortgående, berättar webbkommunikationschef Seniha Cihangir.

Respons om webbplatsen