Sista inlämningsdagen för årsanmälan 2016 närmar sig

Skatteförvaltningens meddelande, 25.1.2017

Arbetsgivare samt andra utbetalare av prestationer och uppgiftsskyldiga ska senast 31.1.2017 lämna årsanmälan om prestationer som de betalat och förmedlat under 2016.

En del av årsanmälningarna har en senare inlämningsdag, exempelvis när årsanmälan lämnas elektroniskt.

Årsanmälan ska vara hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen. Om den sista inlämningsdagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme följande vardag.

Om man inte kan lämna årsanmälan inom den utsatta tiden ska man före den sista inlämningsdagen ansöka om förlängd inlämningstid. Skatteförvaltningen kan påföra en försummelseavgift om årsanmälan lämnas för sent eller på fel sätt.

Den som lämnar en årsanmälan ska också kontrollera att uppgifterna i årsanmälan motsvarar uppgifterna i deklarationen av skatter på eget initiativ.

Ändringar i hur man lämnar och korrigerar årsanmälningar

Den som gör en betalning (t.ex. arbetsgivaren) lämnar i fortsättningen en enda årsanmälan med inkomsttagaruppgifter för hela året, dvs. att inkomsttagaren har en enda specifikation per prestationsslag och arbetsgivare.

Uppgiftslämnaren ska på eget initiativ och så snart som möjligt korrigera fel i årsanmälan. För att korrigera uppgifter ska uppgiftslämnaren använda samma anmälningssätt och program som hen använde för att lämna den ursprungliga årsanmälan. Årsanmälningar som har lämnats på papper kan dock också korrigeras elektroniskt på en webblankett.

Felaktiga uppgifter om löner och andra prestationer som betalats under kalenderåret 1.1–31.12.2016 ska korrigeras med en ny, ersättande årsanmälan. Ändringen gäller endast en del av årsanmälningarna. De övriga årsanmälningarna korrigeras på samma sätt som tidigare.

Se exempel på hur man lämnar och korrigerar årsanmälningar:

Från och med betalningsåret 2016 ska betalaren lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem inkomsttagare.

Skyldigheten att lämna uppgifter elektroniskt gäller dock inte fysiska personer eller dödsbon. Ändringen gäller inte heller alla årsanmälningar.

Filer som skapats i ett ekonomiprogram kan skickas in elektroniskt via Tyvi eller webbtjänsten Ilmoitin.fi. Nästan alla årsanmälningar kan lämnas elektroniskt också på Skatteförvaltningens webblanketter (Suomi.fi). Vissa Tyvi-tjänsteleverantörer har också möjligheten att skicka in årsanmälningar på webblanketter.

Om man är registrerad användare av tjänsten Palkka.fi och har använt den för löneberäkningen, skapar den vid årsskiftet en årsanmälan om lönerna. Man kan kontrollera av arbetsgivaruppgifterna i tjänsten om årsanmälan skickas ut automatiskt. Är man hushållsanvändare så skickas årsanmälan om lönerna automatiskt till Skatteförvaltningen.

Elektroniska årsanmälningar kan lämnas utan auktorisering

Du behöver inte nödvändigtvis ha en Katso-kod för att skicka in elektroniska årsanmälningar.

De flesta årsanmälningar kan lämnas på webblanketter på Suomi.fi. Webblanketten kan nu skickas via tjänsten så att du autentiserar dig med dina nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort. Även Katso-koden är fortfarande i bruk men den är inte längre obligatorisk.

I tjänsten Ilmoitin.fi kan årsanmälningarna lämnas elektroniskt som en fil genom autentisering i tjänsten med nätbankskoder eller elektroniskt identitetskort. Auktoriseringar som gäller Katso-koder har underlättats så att man med vissa behörigheter i Katso (huvudanvändare, årsanmälare) kan lämna anmälningar utan en fullmakt av kunden.

Ytterligare information och anvisningar för årsanmälan