Se kommande serviceavbrott i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 20.11.2018

Nu kan du på förhand se när det kommer att vara planerade serviceavbrott i MinSkatt. Vi försöker uppdatera uppgifterna om kommande serviceavbrott så tidigt som möjligt.

E-tjänsten MinSkatt har serviceavbrott vid följande tidpunkter

  • På fredag 23.11 kl. 16.00–16.30 kan det förekomma avbrott när man använder Suomi.fi-fullmakt för ett företag.

Vi beklagar de olägenheter detta medför.