Sammandragen av transaktionerna i januari för skatter på eget initiativ finns i MinSkatt 1.2

Skatteförvaltningens meddelande, 31.1.2017

I MinSkatt finns från och med onsdagen den 1 februari sammandragen av transaktionerna i januari för skatter på eget initiativ. Om det på sammandraget fattas skatter och betalningar som har deklarerats kan kunden kontrollera att deklarationen har lämnats för den rätta skatteperioden och att rätt referens har angetts vid inbetalningen. 

Alla deklarationer eller betalningar som kunden har lämnat in eller betalat syns nödvändigtvis ännu inte på sammandraget bl.a. på grund av dröjsmål som uppstått hos oss i och med anhopning av ärenden. Kunden behöver inte vidta åtgärder om deklarationerna har lämnats in och skatterna har betalats. Även en eventuell betalningsuppmaning är obefogad om kunden har betalat alla de skatter som finns på sammandraget i sin helhet – i ett sådant fall har skatten ännu inte registrerats i MinSkatt. 

Kunden kan senare granska i MinSkatt att deklarationen eller betalningen har registrerats.

Olika exempel på sammandragen (enbart på finska):

Ytterligare information om sammandraget: