Rörelseidkare och yrkesutövare, lämna in skattedeklarationerna elektroniskt

Skatteförvaltningens meddelande, 9.3.2017

Det är lättast att lämna in deklarationen för näringsverksamhet, den förhandsifyllda skattedeklarationen och fastighetsskattedeklarationen på webben. Du hittar de sista inlämningsdagarna på de blanketter som skickats hem.

Din sista inlämningsdag kan vara 3.4.2017, 9.5.2017 eller 16.5.2017. Företagaren och företagarens make eller maka ska lämna in sina skattedeklarationer samtidigt.

Näringsverksamhetens skattedeklaration (blankett 5) ska alltid lämnas in

Näringsverksamhetens skattedeklaration går lättast att lämnas elektroniskt. Om du deklarerar på papper ska du lämna näringsverksamhetens uppgifter på deklarationsblankett 5. Du hittar den sista inlämningsdagen på den blankett som skickats hem.

Den förhandsifyllda deklarationen kan lätt korrigeras på webben

Rörelseidkare och yrkesutövare och deras makar får de förhandsifyllda skattedeklarationerna senast i mitten av mars. Gör de korrigeringar som behövs på webben på adressen skatt.fi/skattedeklaration.

Om det inte finns något att korrigera eller du korrigerar uppgifterna på webben behöver du inte returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Det går lätt att korrigera skattedeklarationen på webben. Webbtjänsten handleder dig att lämna in alla uppgifter som behövs. Korrigeringarna kan också göras i de finska och engelska versionerna av tjänsten.

Kontrollera fastighetsbeskattningsuppgifterna på samma gång

Den sista inlämningsdagen för fastighetsskattedeklarationen är 16.5. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna göra det i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Logga in tryggt

Det är tryggt att använda webbtjänsterna eftersom inloggningen sker antingen med personliga nätbankskoder eller med en Katso-kod. Med hjälp av Katso-koden kan också exempelvis en bokföringsbyrå lämna in alla skattedeklarationer för en rörelseidkare eller yrkesutövare.

Läs mer om hur du identifierar dig i webbtjänster

Webbtjänsten Katso