Regeringens proposition om inkomstregisterlag har lämnats

Skatteförvaltningens meddelande, 5.10.2017

Regeringen har lämnat en proposition om lagstiftning gällande inkomstregister 5.10.2017. Regeringen föreslår att inkomstregistret införs 2019.

Finansministeriet skriver i ett pressmeddelande att regeringen har lämnat en proposition om lagstiftning gällande inkomstregister torsdagen 5.10.2017. I pressmeddelandet från FM sammanfattar finansminister Petteri Orpo fördelarna med inkomstregistret så här: ”Inkomstregistret är en välkommen reform som underlättar vanliga finländares kommunicering med myndigheterna. Löntagarna kan i fortsättningen följa sina egna inkomstuppgifter i realtid. Man behöver inte längre lämna löne- eller andra intyg skilt till varje myndighet. Inkomstregistret lättar även på företagens administrativa börda och möjliggör sådan revidering av socialskyddet som stödjer bättre samordning av löneinkomsterna och socialskyddet.”

Genomförandet av inkomstregistret fortskrider med fart

Inkomstregisterprojektet publicerade i juni 2017 gränssnittbeskrivningar för inlämnande och distribution av löneuppgifter. I och med lanseringen har programvaruhusen inom löneförvaltning kunnat börja ta fram egen mjukvara för införandet av inkomstregistret. Systemleverantörerna kan från 1.3.2018 börja testa hur gränssnitten fungerar i samarbete med projektet. Inkomstregistret fortskrider i enlighet med det planerade tidsschemat.

Vill du hålla dig uppdaterad om inkomstregistret?

Prenumerera på ett nyhetsbrev om inkomstregisterprojektet. I våra nyhetsbrev ger vi aktuell information om inkomstregistret och hur projektet framskrider. Vi skickar nyhetsbreven per e-post med cirka två månaders intervall. Det är fritt för var och en att prenumerera på nyhetsbrevet.

Sätt upp dig på sändlistan

Läs mer: