Problem vid utskrift av engångslösenordslistor på Mac/Safari

1.8.2017

Det har förekommit problem vid utskrift av nya Katso-engångslösenordslistor på Mac/Safari.

Du får fram en lösenordslista via utskriftslänken. Öppna en ny flik och skriv adressen https://yritys.tunnistus.fi/passwdlistauto2 på adressraden för att öppna och aktivera den nya lösenordslistan.

Använd i mån av möjlighet någon annan webbläsare i stället om det uppstår problem.

Sidan har senast uppdaterats 1.8.2017