Presentationerna från kundinformationstillfället om interprissättning är publicerade

Skatteförvaltningens meddelande, 12.4.2017

Skatteförvaltningens kundinformationstillfälle om internprissättning hölls 11.4.2017 och presentationerna är nu publicerade. Presentationerna behandlar de förändrade bestämmelserna om dokumentation av internprissättning och land-för-land rapporteringen (country-by-country reporting).