Pappersdeklarationer syns inte nödvändigtvis genast i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 13.11.2017

I vissa fall kan det uppstå dröjsmål när deklarationsuppgifter som kunder lämnat in på papper överförs till MinSkatt. För dessa kunder syns en anmärkning om att moms- eller inkomstskattedeklarationen inte lämnats in även om deklarationen i fråga har lämnats.

Dröjsmålet kan t.ex. bero på att deklarationen har lämnats in på en blankett för fel skatteår eller på fel skattedeklaration. Anmärkningen försvinner från MinSkatt efter att deklarationen har riktats rätt.

Deklarationerna ska i fortsättningen lämnas in elektroniskt. Det minskar antalet fel och deklarationer kan också handläggas snabbare.