Övervakningen har uppdagat misstänkta fall av bedrägeri som gäller förskottsinnehållning

Skatteförvaltningens meddelande, 13.4.2017

I samband med övervakningen av årsanmälningar har Skatteförvaltningen upptäckt stora ogrundade tillägg till inkomster och obefogade skatteåterbäringar till följd av dem. 

I samband med skatterevisionen har Skatteförvaltningen upptäckt ett fenomen där företag anger ansenliga inkomster för sina arbetstagare i årsanmälningarna. Alltför stora förskottsinnehållningar har verkställts på inkomsterna. Som en följd av detta har arbetstagarna stora skatteåterbäringar på väg. I alla dessa fall är det inte fråga om verkligt arbete.

Typiskt för denna verksamhet är att den sker i samarbete mellan företaget och arbetstagarna. Utan övervakningen skulle den ekonomiska nyttan för enskilda arbetstagare ha uppgått till flera tiotusentals euro. På ett företags årsanmälan har det kunnat ingå flera tiotals arbetstagare.

Skatteförvaltningen intensivövervakar felaktiga uppgifter som lämnas i årsanmälan. Det har uppdagats flera fall vid övervakningen.

Skatteförvaltningen samarbetar med de övriga nordiska skattemyndigheterna eftersom det är fråga om ett internationellt fenomen.