Organisationen för Skatteförvaltningens Företagsbeskattningsenhet har ändrat 1.1.2018 i och med

Skatteförvaltningens meddelande, 2.1.2018

Organisationen för Skatteförvaltningens Företagsbeskattningsenhet har ändrat 1.1.2018 i och med att företagsskattebyråerna och skatterevisionsenheterna slogs samman till företagsskattecentraler.

De nya företagsskattecentralerna som inleder sin verksamhet 1.1.2018 är:

  • Södra Finlands företagsskattecentral
  • Västra Finlands företagsskattecentral
  • Östra Finlands företagsskattecentral
  • Centrala Finlands företagsskattecentral
  • Norra Finlands företagsskattecentral
  • Koncernskattecentral