Öppettider ändras för skattebyråer på fem orter

Skatteförvaltningens meddelande, 23.1.2017

Öppettiderna för skattebyråerna i Kuusamo, Lieksa, Nurmes och Viitasaari minskas vid ingången av februari. På samma gång stängs skattebyrån i Imatra helt på grund av det låga antalet kunder.

Alla de fyra skattebyråer vars öppettid minskas har också fram till nu varit öppna en gång i veckan, dvs. tisdagar kl. 9–15. Nu minskas öppettiderna så att skattebyråerna har öppet tisdagar kl. 9–12.

Att öppettiderna minskas beror på det minskade antalet kunder. I fjol hade skattebyråerna i genomsnitt 13 procent färre besökskunder jämfört med det föregående året. Små skattebyråer besöks av färre än 3 000 kunder per år.

Skattebyrån i Imatra stängs eftersom antalet kunder minskade där markant. Skattebyrån i Imatra hade 40 procent färre besökskunder i fjol än under det föregående året, dvs. 4 000 kunder.

Det minskade antalet kunder beror på att det har blivit allt populärare att sköta skatteärenden via nätet eller i telefon. Allt fler kunder sköter sina skatteärenden helt via nätet.

Skatteförvaltningens personkunder kan sköta nästan alla sina beskattningsrelaterade ärenden via e-tjänster. Endast utländska arbetstagare måste hämta skattenummer på skattebyrån.