Onödiga uppmaningar att lämna deklaration till företags- och samfundskunder

Skatteförvaltningens meddelande, 24.1.2017

Skatteförvaltningen har skickat onödiga uppmaningar att lämna deklaration till några hundra företags- och samfundskunder trots att kunden har lämnat in sin deklaration av skatter på eget initiativ i tid.

Kunden behöver inte lämna in deklarationen på nytt eller kontakta kundbetjäningen. Skatteförvaltningen beklagar det besvär som felet orsakar.