Vill du ha en längre skatteperiod för skatter på eget initiativ från ingången av år 2018?

Skatteförvaltningens meddelande, 13.12.2017

Skatteperioden för skatter på eget initiativ, t.ex. moms och arbetsgivarprestationer, är i regel en kalendermånad. Det är dock möjligt att ansöka om en valfri, förlängd skatteperiod utgående från omsättningen enligt följande:

  • om omsättningen uppgår till högst 100 000 euro per kalenderår kan man ansöka om en skatteperiod på ett kvartal

  • om omsättningen uppgår till högst 30 000 euro per kalenderår kan man ansöka om en skatteperiod på antingen ett kalenderår (gäller endast moms) eller ett kvartal.

Den längre skatteperioden tillämpas från och med ingången av kalenderåret efter att ansökan lämnats in. Om ett företag vill ha en längre skatteperiod fr.o.m. 1.1.2018, ska ansökan vara framme hos Skatteförvaltningen före utgången av år 2017.

Det är möjligt att ansöka om ändring av skatteperioden i MinSkatt. Alternativt kan man ansöka om att få en längre skatteperiod med blankett 4071r (Ansökan om ändring av skatteperioden för skatter på eget initiativ).

Läs mer: Att ansöka om valfri skatteperiod