Också julgubben måste deklarera sin skattepliktiga förvärvsinkomst

Skatteförvaltningens meddelande, 15.12.2017

Jobbar du som julgubbe?

Om du säsongjobbar måste du deklarera förvärvsinkomsten du tjänat på jobbet. Om du snuttjobbar sporadiskt före julen kom ihåg att deklarera ersättningarna som du fått på grund av jobbet. Från denna inkomst får du dra av de kostnader som hänför sig till den, t.ex. resekostnaderna.

Deklarera på nätet

Du kan deklarera dina inkomster behändigt i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Ange inkomsterna av snuttjobben i punkten övriga förvärvsinkomster. Uppgifterna för 2017 kan deklareras våren 2018.

Grannhjälp är skattefri

Allmännyttiga föreningar kan bedriva julgubbeverksamhet skattefritt. Också verksamhet som kan jämställas med grannhjälp är skattefri, varför inkomst av julgubbejobb utan ersättning inte behöver deklareras.

Julgransförsäljning utgör beskattningsbar rörelseverksamhet

Julgransförsäljningen omfattas av bestämmelserna om beskattning av rörelseidkare och yrkesutövare. Inkomsterna av julgransförsäljningen utgör alltså beskattningsbar inkomst. Om en skogägare säljer sina egna granar ska han deklarera intäkten som inkomst av virkesförsäljning.