Obetalda skatteskulder publiceras på protestlistan i slutet av februari

Skatteförvaltningens meddelande, 1.2.2017

På sammandraget för januari i MinSkatt finns ett meddelande om överföring till utsökning om kundens skatter ännu är obetalda trots betalningspåminnelser. Om de skatter som överförs till utsökning inte betalas senast den förfallodag som står i meddelandet skickar Skatteförvaltningen de obetalda skatteskulderna till protestlistan i slutet av februari.

Antalet kunder vars skatteskulder har skickats för publicering på protestlistan i slutet av februari är betydligt större än under en normal månad. Under de senaste sex månaderna har inga skatteskulder skickats för publicering på protestlistan. Detta beror på ett avbrott till följd av att Skatteförvaltningen tog i bruk ett nytt datasystem.

Uppgifterna publiceras på protestlistan i Kauppalehti, Taloussanomat och Officiella tidningen samt på deras webbplatser.

Uppgifterna om skatteskulder publiceras inte om

  • skatterna har betalats
  • det för betalning av skatterna har beviljats ett betalningsarrangemang
  • skatten ingår i en pågående företagssanering eller en pågående privatpersons skuldsanering.

Den nedre gränsen för det sammanlagda beloppet på skatterna som skickas till protestlistan är 15 000 euro.


Ytterligare information:

Exempel på sammandrag: