Nytt referensnummer för samfundens inkomstskatter – kontrollera att du använder rätt referens när du betalar

Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2017

Vi har tagit i bruk ett nytt referensnummer för betalning av samfunds inkomstskatter. Samfundens och de samfällda förmånernas kvarskatt, förskottsskatter och tilläggsförskott betalas från och med nu med ett eget referensnummer för samfunds inkomstskatt. Det här referensnumret är detsamma för samfundets alla inkomstskatter.

Betalningen av samfunds inkomstskatt kommer fram även om skatten betalas med de gamla uppgifterna, det vill säga med det referensnummer och kontonummer som fanns på giroblanketterna före november 2017.

Skatterna på eget initiativ har ett eget referensnummer

Samfundens referens för inkomstskatter är en annan sak än referensen för skatter på eget initiativ. Skatter på eget initiativ har ett eget referensnummer som har varit i bruk redan tidigare.

Om du har sparat referensnumret för skatter på eget initiativ som ett betalningsunderlag i nätbanken, ska du beakta att du inte kan använda detta referensnummer för att betala samfundets inkomstskatter.

Med rätt referensnummer riktas betalningen till rätt skatteslag

När man betalar skatter ska man använda det egna referensnumret för skatteslaget i fråga. Med hjälp av referensnumret riktas betalningen till rätt skatteslag.

Om du betalar samfunds inkomstskatter med referensen för skatter på eget initiativ, används inbetalningen i första hand till skatter på eget initiativ. Om inga skatter på eget initiativ har förfallit till betalning, används inbetalningen i slutet av månaden till andra skatter som har förfallit till betalning, t.ex. till samfunds inkomstskatter. Förfallodagen för samfundens inkomstskatter infaller ändå redan den 23:e dagen i månaden, så dröjsmålspåföljder hinner ackumuleras på inkomstskatten innan månaden är slut.

Du hittar de skatteslagsspecifika referensnumren exempelvis i MinSkatt eller i beskattningsbeslutets betalningsuppgifter. 

Man kan fortfarande använda kundreferensnumret när man betalar skatter som redan förfallit till betalning, oberoende av skatteslag. Kundreferensnumret finns i sammandraget vid betalningsuppgifterna för obetalda skatter.

Läs mer: