Nya funktioner i e-tjänsten MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 23.3.2017

Vi utvecklar hela tiden e-tjänsten MinSkatt som togs i bruk vid årsskiftet. Nya funktioner har kommit till och de kommer att föras in i tjänsten inom en snar framtid.

Uppgifter om transaktionerna kan laddas ner som en fil

Nu är det möjligt att ladda ner uppgifter om transaktionerna under skatteperioden som en csv-fil. En motsvarande egenskap hade också MinSkatts föregångare Skattekonto. Uppgifterna finns i MinSkatt enligt skatteslag. Det har inte skett några ändringar i hur transaktionerna visas.

MinSkatts sökfunktion utvecklas som bäst så att det i fortsättningen ska vara möjligt att söka efter transaktioner och betalningar för en viss tidsperiod.  Utredningen av hur detta ska genomföras har påbörjats och funktionen testas tillsammans med tjänstens användare innan den tas i bruk. Målet är att ta sökningen i bruk innan hösten. Sökfunktionen är ett svar på kundernas önskan om att få samlade uppgifter om transaktioner som gäller skatter på eget initiativ. Med sökfunktionen försöker vi också svara på önskemålen om att utveckla det månatliga sammandraget.

Dessutom arbetar vi med att höja kapaciteten för sidan ”Välj kund” så att kolumnen Observera blir synlig för alla användare oberoende av antalet kunder. Det är i synnerhet bokföringsbyråer som använder sig av kundvalssidan. Kolumnen Observera har hittills inte kunnat visas om det har funnits uppgifter om mer än 300 kunder i vyn.

Samtidigt ändras kolumnen Observeras funktion så att den får ett utropstecken endast om kunden har en obesvarad utredningsbegäran eller om skattedeklarationer saknas. På det här sättet framträder t.ex. utredningsbegärandena bättre i listan. För tillfället ser man ikonen även om saldot är negativt eller om kunden har saldoanmärkningar. Dessa uppgifter syns på sidan annars också.

Nya skatteslag till MinSkatt

Ärenden som gäller skatter på eget initiativ har från början av det här året skötts i MinSkatt.  Tjänsten har varje månad hundratusentals användare med varierande behov. I förhållande till användarmängden har MinSkatt fått måttligt med respons.

Skatteförvaltningen har aktivt utvecklat MinSkatts nuvarande funktioner utifrån kundrespons. Kundernas önskemål har gåtts igenom bland annat vid kundjurymöten för bokföringsbyråer som Skatteförvaltningen har ordnat. Det senaste mötet ägde rum i mars och vid det gick man igenom de viktigaste utvecklingsmålen när det gäller de största användargrupperna.

Skatteförvaltningens alla elektroniska tjänster samlas i e-tjänsten MinSkatt inom de närmaste åren. Härnäst överförs samfundens inkomstskattedeklaration till MinSkatt, senare även personkundernas inkomstskatt, överlåtelseskatt och fastighetsskatt.

Frågor och svar om MinSkatt finns i Svarsbanken.

Läs också Katja Senes nya blogg om MinSkatt (endast på finska), varför den togs i bruk och hur den utvecklas