Nya anvisningar på skatt.fi – bekanta dig med deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Skatteförvaltningens meddelande, 2.1.2017

Vid årsskiftet har många nya och uppdaterade anvisningar publicerats på skatt.fi. De nuvarande anvisningarna motsvarar de lagändringar som trädde i kraft 1.1.2017. 

Det har skett stora förändringar i beskattningsförfaranden. Ändringarna gäller i synnerhet dem som deklarerar och betalar skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer. Bekanta dig med ändringarna i beskattningen

Kundanvisningarna på skatt.fi har förnyats på grund av ändringarna. Den största ändringen gäller den nya anvisningshelheten för deklaration och betalning av skatter på eget initiativ, som ersätter de tidigare anvisningarna för skattekontot och periodskattedeklarationen. Bekanta dig med deklaration och betalning av skatter på eget initiativ.

Tyvärr är en del av anvisningarna för tillfället endast tillgängliga på finska. Svensk- och engelskspråkiga versioner av anvisningarna publiceras så snart som möjligt.