Nya uppgifter på sammandraget för november

Skatteförvaltningens meddelande, 4.12.2017

Sammandraget för november visas i MinSkatt från och med fredag 1.12.2017. På sammandraget finns nu uppgifter om inkomstskatt för samfund.

Betalningar som har använts för skatter på eget initiativ visas också på sammandraget på ett annat sätt. Dessa betalningar finns nu i samma tabell som betalningar för inkomstskatt för samfund. Kvartalen visas också på ett annat sätt än förut på sammandraget. Tidigare visades de enligt den månad ett kvartal gick ut, men nu visas de enligt ordningsnummer.

Framöver får kunderna ett e-postmeddelande när ett sammandrag har skapats i MinSkatt. E-post skickas exempelvis om sammandraget innehåller ett meddelande om att skatter gått till utsökning.

Nu ingår även inkomstskatt för samfund i sammandraget

På sammandraget visas även uppgifter om inkomstskatt för samfund, det vill säga betalning av kvarskatt och förskottsskatt. Om kunden har inkomstskatt som förfallit till betalning under sammandragsperioden, visas skatten och betalningen av den vid punkten ”Specifikation av skatter”. Vid betalning av inkomstskatt för samfund används referensnumret för inkomstskatt för samfund. Betalningsuppgifterna finns i beskattningsbeslutet eller MinSkatt, där skatten även kan betalas genom nätbetalning. Om inga obetalda skatter finns, anges inga betalningsuppgifter på sammandraget.

Om inkomstskatt för samfund har betalats på förhand med referensnumret för inkomstskatt, visas de skatterater som redan har betalats och det nya belopp som återstår att betala under rubriken ”Skatter som härnäst förfaller till betalning”. Under samma rubrik finns också de rater av eventuell kvarskatt och förskottsskatt som förfaller till betalning följande månad.

På sammandraget visas en anmärkning om obetald skatt

Om det under sammandragsperioden finns obetald kvarskatt eller förskottsskatt som förfallit till betalning, visas den obetalda andelen på sammandraget under ”Specifikation av skatter”. Sammandraget innehåller då en betalningsuppmaning. Betalningsuppgifterna finns på sammandraget.

Om det däremot har gjorts ett betalningsarrangemang om obetalda skatter eller om skatterna går till utsökning eller annan indrivning, syns deras sammanlagda belopp på ingångssidan till sammandraget under ”Skatternas betalningsläge dd.mm.åååå”. Dessa skatter specificeras inte ytterligare under ”Specifikation av skatter”.

Återbäring av inkomstskatt för samfund visas ännu inte på sammandraget

På sammandraget specificeras tills vidare inte eventuell återbäring av inkomstskatt eller återbäring på grund av att förskottsskatten har sänkts. Mer specifika uppgifter om inkomstskatten finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. I MinSkatt visas även det aktuella läget för betalningar och återbäringar.

Om däremot en återbäring av inkomstskatt för samfund har använts till andra skatter, såsom skatter på eget initiativ, visas detta på sammandraget. På sammandraget visas också exempelvis om en inbetald skatt på eget initiativ eller negativ moms har använts till inkomstskatt.

Även beslut om avstående från uppbörd av inkomstskatt för samfund meddelas på sammandraget.

Ny tabell för betalningar och moms som berättigar till återbäring

Tabellen över betalningar och återbäringar som använts till skatter på eget initiativ har tagits bort från sammandraget. Sammandraget innehåller nu en ny tabell med uppgifter om betalningar och återbäring av moms.

Tabellen visar:

  • Betalning av skatter på eget initiativ och inkomstskatt, krediterings- och återbäringsräntor samt moms som berättigar till återbäring. Om momsbeloppet som berättigar till återbäring ökar, visar tabellen hur stor förändringen är.
  • För betalningar och skatt som berättigar till återbäring visas vilket belopp som använts till betalning av skatter. Oanvänt belopp är det belopp av en betalning eller återbäring som är oanvänt vid den tidpunkt då sammandraget skapats. Närmare information om användningen av betalningar finns i MinSkatt.

Tabellen visar inte:

  • Betalningar av andra skatter än skatter på eget initiativ och inkomstskatt (exempelvis betalningar av gåvo- eller arvsskatt visas inte i tabellen på sammandraget)
  • Om inkomstskatten eller en annan skatt som ska betalas sänks, visas skattesänkningen inte i tabellen, även om återbetalningar görs på grund av sänkningen. En betalning visas endast en gång i tabellen, det vill säga då den registreras som en betalning av kundens skatter. Den visas alltså inte i tabellen på nytt i samband med att skatten eventuellt sänks och en del av betalningen frigörs för användning till andra skatter eller för återbäring. Närmare information finns i MinSkatt .
  • Betalning för skatteförpliktelse som erhållits genom utsökning
  • Sänkning av moms som berättigar till återbäring
  • Om en betalning senare överförs från kunden.