Naturaförmånsvärdena för år 2018 har fastställts

Skatteförvaltningens meddelande, 29.11.2017

En naturaförmån som beviljas av arbetsgivaren beskattas som löneinkomst. Förmånens värde läggs till mottagarens löneinkomst. Skatteförvaltningen beslutar årligen om de olika naturaförmånernas värden.

Skatteförvaltiningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2018

I beslutets 2 § 3 mom. har postnummerområdet 00590 lagts till bostadsförmånsområdet Helsingfors 2.