MinSkatt har ersatt webbtjänsten Skattekonto

Skatteförvaltningens meddelande, 3.1.2017

Den nya webbtjänsten MinSkatt har ersatt Skattekontot. Ärenden som gäller skatter på eget initiativ sköts från och med nu i MinSkatt. Skatteförvaltningens alla e-tjänster samlas i den nya webbtjänsten inom de närmaste åren.

I MinSkatt kan du för tillfället

  • lämna deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
  • lämna en gåvoskattedeklaration
  • anmäla kontonummer.

För skatter på eget initiativ och gåvoskatt kan du även

  • läsa beskattningsbeslutet
  • svara på begäranden om utredning
  • kontrollera betalningsförbindelser eller betala direkt på nätet.

Identifieringen till webbtjänsten har inte ändrat. Personkunder och yrkesutövare loggar in med nätbankskoder och företagskunder med en Katso-kod. Även Katso-behörigheterna förblir oförändrade: Samma Katso-behörigheter som har använts i webbtjänsten Skattekonto gäller också i MinSkatt.

En deklaration rättas genom att lämna en ersättande deklaration

Om en deklaration behöver korrigeras senare görs detta genom att lämna en ny, ersättande deklaration och inte en tilläggsdeklaration som tidigare.

Skattekontoreferensen tas ur bruk

Förfallodagen för betalning av skatter på eget initiativ är fortfarande den 12:e i varje månad. Skattekontoreferensen tas ur bruk. Fr.o.m. 2017 ska skatterna på eget initiativ betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Den gamla skattekontoreferensen fungerar dock tills vidare och betalningarna allokeras rätt. Det lönar sig dock att ta den nya referensen för skatter på eget initiativ i bruk så snart som möjligt. Det nya referensnumret får du i MinSkatt.

I webbtjänsten Skattekonto kan kontoutdrag läsas fram till juni

Du kan läsa och skriva ut gamla kontoutdrag och alla deklarationer som skickats via tjänsten till och med juni 2017. Kontoutdragen överförs inte till MinSkatt.

Sammandraget innehåller uppgifterna om skatteperiodens transaktioner

Sammandraget som visas i MinSkatt innehåller uppgifter om skatteperiodens transaktioner och eventuella uteblivna deklarationer, betalningsuppmaningar och beslut om förseningsavgift. Sammandraget skapas på månadens sista dag och kan på begäran också skickas hem per post.

Ett fåtal kunder har brister i saldo- och betalningsuppgifter

En liten del av företagskunderna har brister i saldo- och betalningsuppgifterna som visas i MinSkatt. I dessa fall visas det i MinSkatt en uppgift om att saldouppgifterna inte är tillgängliga. Situationen åtgärdas så snabbt som möjligt, och man behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av den. Korrigeringar som gjorts visas i kontouppgifterna som en teknisk korrigering som inte påverkar kunden.

Målet är att erbjuda heltäckande e-tjänster

Inom de närmaste åren öveförs största delen av Skatteförvaltningens e-tjänster till MinSkatt. Till den nya e-tjänsten övergår härnäst samfundskunders inkomstbeskattning.