Ändringar i beskattningen av fritidsbostäder

Skatteförvaltningens meddelande, 19.9.2017

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 18.8.2017 avgörandet HFD 2017:131 som gäller uthyrning av fritidsbostäder. Till följd av detta förändras beskattningspraxisen och avgörandet tillämpas även retroaktivt.

Beslutet gäller fritidsbostäder som aktivt bjuds ut till uthyrning. När en fritidsbostad både bjuds ut till uthyrning och aktivt hyrs ut, och ägaren använder bostaden mindre än vad den används för hyresbruk, anses fritidsbostaden användas för förvärvande av inkomst. I sådana fall kan man från hyresinkomsten, som utgifter för förvärvande av inkomst, dra av de kostnader som hänför sig till tidpunkten då bostaden hyrs ut. Kostnader som hänför sig till den tid då ägaren själv använder bostaden är inte avdragbara.

Skatteförvaltningen kommer att uppdatera anvisningen om hyresinkomster i enlighet med den bifogade texten.


Bilaga (pdf, tills vidare endast på finska)