Lämna momsdeklarationen elektroniskt senast 13.3

Skatteförvaltningens meddelande, 3.3.2017

För skatteperioder som inleds 1.1.2017 och därefter är det numera obligatoriskt att lämna deklarationer elektroniskt. Du kan lämna deklarationer av skatter på eget initiativ, såsom momsdeklarationen, till exempel i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Följande förfallodag för skatter på eget initiativ är 13.3.2017.

MinSkatt (skatt.fi/minskatt) ersatte webbtjänsten Skattekonto vid årsskiftet. Deklarationer kan också lämnas elektroniskt t.ex. direkt via ekonomiprogram eller genom att skicka den fil som programmet skapat med hjälp av Skatteförvaltningens e-tjänst Ilmoitin.fi.

Du kan deklarera med en pappersblankett endast av särskilda skäl. Det är fortfarande möjligt att lämna deklarationen på en pappersblankett om det av exempelvis tekniska skäl är omöjligt att lämna deklarationen elektroniskt.

Du kan också beställa blanketten på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 015 om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten.

Man behöver inte ansöka om något särskilt tillstånd för att deklarera på pappersblankett och man behöver inte heller anmäla orsaken till Skatteförvaltningen på förhand. Vi ber den som deklarerar på pappersblankett att redogöra för de särskilda skälen i samband med skattekontrollen. Skatteförvaltningen förhåller sig ändå flexibelt till saken.

Pappersdeklarationerna ska i fortsättningen lämnas in vid samma tidpunkt som de elektroniska deklarationerna, senast på den allmänna förfallodagen för skatter på eget initiativ (den 12:e dagen i månaden).