Lämna arbetsgivar- och momsdeklarationerna elektroniskt och kontrollera samtidigt hur den negativa momsen har använts

Skatteförvaltningens meddelande, 6.4.2017

Moms och arbetsgivarprestationer ska deklareras elektroniskt. Nästa förfallodag för skatter på eget initiativ är 12.4.

Deklaration av skatter på eget initiativ kan lämnas exempelvis via webbtjänsten MinSkatt. I samma tjänst kan du kontrollera vad den negativa momsen har använts till.

Från början av året har Skatteförvaltningen använt momsåterbäringarna till skatter på eget initiativ som förfallit till betalning, även om momsen ännu inte har godkänts utan är under behandling. Om behandlingen fortfarande pågår informerar vi om detta via MinSkatt och i sammandraget. Du kan kontrollera hur momsen har använts på fliken Betalningar och återbäringar i MinSkatt.
Vi har gjort ändringar i anvisningarna om användning av återbäringar i snabbguiden för MinSkatt (stycke 8).

Skaffa Katso-koder i tid

Aktiebolag och föreningar behöver Katso-koder för att lämna deklarationer och följa upp situationen i MinSkatt. Det lönar sig att skaffa koderna i god tid. Innehavare av firma kan lämna skattedeklarationerna med sina personliga bankkoder.

Pappersblanketter kan lämnas av särskilda skäl

Du kan deklarera med en pappersblankett endast av särskilda skäl. Om det exempelvis på grund av tekniska hinder är omöjligt att deklarera elektroniskt kan man fortsättningsvis även lämna in deklarationen på papper. Du kan också beställa blanketten på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 015, om du inte har möjlighet att ta utskrifter.

Man behöver inte ansöka om ett särskilt tillstånd för att deklarera på papper, och Skatteförvaltningen behöver inte heller i förväg få veta varför man deklarerar på papper. I samband med skattekontrollen frågar vi av vilka särskilda skäl deklarationen lämnades på papper. Skatteförvaltningen förhåller sig flexibel till saken.