Kommer du att sommarjobba? Hämta ett nytt skattekort på webben

Skatteförvaltningens meddelande, 17.5.2017

Du behöver ett skattekort även för korta sommarjobb eller avlönad praktik. Ge ditt skattekort till arbetsgivaren i tid före den första löneutbetalningen så undviker du förskottsinnehållning på 60 %.

I maj och juni inleder många studerande på andra och tredje stadiet ett sommarjobb. Skatteförvaltningens kampanj #Kesätyöt uppmanar att vid behov göra ett nytt skattekort på webben.

Du kan själv skriva ut skattekortet

Skatteförvaltningen skickade i början av året ett skattekort till alla som fyllt 15 år. Sommarjobbare kan använda det eller vid behov beställa och skriva ut ett nytt skattekort via skatt.fi/skattekort. Skattekortet fås genast om man skriver ut det själv.

I webbtjänsten Skattekort på nätet kan du sköta ärenden när som helst under dygnet. För att beställa ett skattekort behöver du personliga nätbankskoder.

Hitta: mera information om hur du får ett skattekort för studeranden på skatt.fi