Högsta förvaltningsdomstolens beslut om rätten att dra av moms på allmänna omkostnader

Skatteförvaltningens meddelande, 27.3.2017

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 9.3.2017 ett beslut som gäller rätten att dra av moms på allmänna omkostnader (HFD 2017:36). I beslutet var det fråga om momsfria förmedlingsarvoden för finansierings- och försäkringstjänster som en bilaffär hade fått. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte fanns några grunder för att inte beakta arvodena vid fastställandet av omfattningen av avdragsrätten för allmänna omkostnader.

Beslutet gäller förutom bilaffärer också alla andra sådana aktörer som bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet. Den momsfria verksamheten ska tas i beaktande när omfattningen av avdragsrätten för moms på allmänna omkostnader fastställs.

Rätten att dra av moms på allmänna omkostnader behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Om rätten att dra av moms.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2017:36