Högsta förvaltningsdomstolens beslut om mervärdesbeskattningen av fotvårdstjänster

Skatteförvaltningens meddelande, 6.3.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har 28.2.2017 meddelat beslut om mervärdesbeskattningen av fotvårdstjänster (HFD:2017:29). I beslutet var det fråga om en hjälpsköterska som vid en läroinrättning inom social- och hälsovården skaffat sig en tilläggsutbildning genom att avlägga en yrkesexamen i fotvård. Enligt beslutet var fotvården som hjälpsköterskan gav momsfri även när patienten uppsökte vård utan läkarordination eller -remiss. Beslutet ändrade beskattningspraxisen och det kan också tillämpas retroaktivt.

I fortsättningen är fotvård som ges av följande yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården momsfri:

  • fotterapeut
  • fotvårdare
  • närvårdare som har avlagt studierna inom ett utbildningsprogram eller ett kompetensområde i fotvård
  • en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som vid en läroinrättning inom social- och hälsovården har avlagt en yrkesexamen i fotvård (t.ex. hjälpsköterska, primärvårdare, närvårdare eller sjukvårdare).

Momsfriheten förutsätter inte läkarordination eller -remiss.

Skatteförvaltningen kommer till den här delen att uppdatera anvisningen Momsbeskattning av hälso- och sjukvården.

En säljare av fotvårdstjänster kan rätta moms som har betalats obefogat genom att lämna en ersättande momsdeklaration för respektive skatteperioder som ska rättas. När man lämnar en ersättande skattedeklaration ska man beakta följande:

  • Den moms som ingår i anskaffningar för momsfria fotvårdstjänster är inte avdragbar. När man rättar moms som betalas på försäljning ska man samtidigt rätta den moms som hänför sig till den här försäljningen och som obefogat har dragits av.
  • Om fotvårdstjänster har sålts till en kommun ska en faktura med moms rättas och en ny momsfri faktura skickas till kommunen. I den nya fakturan ska det finnas en hänvisning till den ursprungliga fakturan.

Mera information om rättelse av uppgifter som lämnats i deklarationer av skatter på eget initiativ

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2017:29