Hjälp i frågor om beskattning av organisations- och frivilligverksamhet

Skatteförvaltningens meddelande, 23.3.2017

Skatteförvaltningen har publicerat en första omfattande anvisning om de vanligaste frågorna som gäller beskattning av organisations- och frivilligverksamhet. Syftet med anvisningen är att hjälpa organisationer att på rätt sätt sköta ärenden som gäller förskottsinnehållningen.

Anvisningen (tills vidare endast på finska) är den första omfattande anvisningen som behandlar frågor kring förskottsuppbörd som gäller allmännyttiga samfund, offentliga samfund och andra organisationer som bedriver frivilligarbete. Anvisningen har utarbetats på önskan av organisationerna och i den har också synpunkter från frivilligorganisationer tagits i beaktande.

Anvisningen förenhetligar beskattningspraxisen eftersom det tidigare inte har funnits några enhetliga anvisningar för den. Anvisningen stramar inte åt beskattningen av organisations- och frivilligverksamhet. Riktlinjerna i anvisningen innebär lindring av beskattningen i vissa fall. Enligt anvisningen kan man nu till exempel komma ihåg eller tacka frivilligarbetare med en gåva vars värde är skattefri upp till 100 euro. Även måltider som frivilligarbetare erbjuds vid föreningars evenemang är skattefria.

I anvisningen finns nästan 60 verklighetsnära exempel. Riktlinjerna grundar sig på gällande lagstiftning och vedertagen beskattnings- och rättspraxis. Frågor som har lyfts fram i Finansministeriets rapport Frivilligarbete, talkoarbete, grannhjälp – allting går har också tagits i beaktande i anvisningen.

Läs mer

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset (tills vidare endast på finska)

Beskattning av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete som ut-förs av fysiska personer