Har du fått ett brev med begäran om utredning av moms?

Skatteförvaltningens meddelande, 27.3.2017

Skatteförvaltningen har skickat brev med begäran om utredning av moms till primärproducenter. I brevet ber vi att kunden lämnar in en deklaration som saknas och att hen betalar en eventuellt obetald skatt.                                                                                                

Brevet som du har fått är obefogat om

  • du enbart bedriver skogsbruk och du inte har haft några affärstransaktioner under skatteperioden 2016,
  • du har fått ett meddelande om ändrad skatteperiod, enligt vilket den förlängda skatteperioden har angetts börja 1.1.2017 och du har fått en uppmaning att lämna skattedeklarationen för januari,
  • du har lämnat in en deklaration på papper och du har angett ditt namn och din personbeteckning eller ditt FO-nummer på deklarationen.

Skatteförvaltningen beklagar olägenheten och rättar uppgifterna om skatteperioden på myndighetsinitiativ. Kunden behöver inte separat kontakta Skatteförvaltningen.

Lämna in en ny momsdeklaration om

  • du är införd i registret över momsskyldiga och du inte har lämnat in någon deklaration före förfallodagen 28.2.2017 – du ska lämna in en deklaration även om du inte har bedrivit någon verksamhet,
  • du har lämnat in en momsdeklaration på papper men du inte har fyllt i identifikationsuppgifterna på blanketten (t.ex. namn, personbeteckning, FO-nummer).

Momsen borde ha deklarerats och betalats senast 28.2.2017. Om du inte har lämnat några uppgifter om momsen ska du lämna in en deklaration så snart som möjligt. En deklaration som har lämnats in för sent och en betalning som har betalats för sent kan orsaka förseningspåföljder.

Deklarera momsuppgifterna senast 4.4.2017

Du kan lämna deklarationen på nätet t.ex. i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt (tidigare Skattekonto).

Du kan logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder. Företag och dödsbon behöver en särskild Katso-kod för att logga in.

Om du inte kan deklarera elektroniskt ska du använda den nya blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ för år 2017. Blanketten för periodskattedeklaration används inte längre.