Har du använt virtuella valutor?

Skatteförvaltningens meddelande, 10.4.2017

Har du växlat virtuell valuta (exempelvis Bitcoin) till euro eller annan officiell valuta? Har du betalat räkningar eller köpt varor eller tjänster med virtuell valuta? Har du deltagit i utvinningen av, eller grävandet efter, virtuell valuta?

Deklarera inkomster från användning och utvinning av virtuell valuta

Deklarera även virtuella valutainkomster som du fått via utländska aktörer och virtuella valutor som du växlat till en annan valuta än euro.

Det sista datumet för komplettering av skattedeklarationen är 9.5 eller 16.5. Kontrollera datumet i din egen förhandsifyllda skattedeklaration.

Deklarera inkomsterna på webben (skatt.fi/skattedeklaration)

Inkomsten beskattas som antingen förvärvsinkomst eller kapitalinkomst

Inkomst från användning av virtuell valuta beskattas i sin helhet som kapitalinkomst, och virtuell valuta från utvinning beskattas i sin helhet som förvärvsinkomst. Som värde på den virtuella valutan används den virtuella valutans växelkurs vid tidpunkten för användningen eller utvinningen.

Du kan dra av kostnaderna för anskaffning av den virtuella valuta du använt, eftersom endast den virtuella valutans värdestegring beskattas.

Spara kvitton och verifikat i 6 års tid efter skatteårets slut. Skattebyrån kan be dem till påseende vid behov.

Ange alltså inkomsterna på eget initiativ i skattedeklarationen, så undviker du påföljder för försummelse av deklaration av inkomster.

Närmare information om inkomstbeskattning av virtuella valutor