Företag har åter drabbats av nätfiske genom falska meddelanden

Skatteförvaltningens meddelande, 10.2.2017

Företag har på sistone fått brev där avsändaren vill ha uppgifter om företaget. I brevet uppmanas företaget att skicka ett svar på brevet tillsammans med företagets FO-nummer. Om man svarar på brevet och lämnar sin underskrift får företaget troligtvis en faktura.

Skatteförvaltningen har inget att göra med de här breven och avsändaren till breven är enligt Skatteförvaltningens uppgifter inte någon myndighet. Uppgifter om finska företag, såsom FO-nummer, kontaktuppgifter och registeranteckningar, finns till påseende för alla i Företags- och organisationsdatasystemets (YTJ) företagssökning.

Skatteförvaltningen har ingen straffrättslig behörighet i ärendet. Kunden kan själv göra en brottsanmälan om bedrägeri eller försök till bedrägeri hos Polisen.

Mera information finns på Polisens egen webbplats (endast på finska)