För en liten del av kunderna har betalningar returnerats felaktigt

Skatteförvaltningens meddelande, 20.1.2017

Cirka 600 kunders betalningar av skatter på eget initiativ har returnerats till kunden på grund av ett tekniskt fel.

Kunden ska erlägga betalningen på nytt. Vid betalningen ska referensnumret för skatter på eget initiativ användas. Detta medför inga dröjsmålspåföljder för kunden och hen behöver inte heller separat ta kontakt med Skatteförvaltningen. Vi beklagar besväret som detta för med sig.