För en försenad sammandragsdeklaration för moms kan det påföras en försummelseavgift

Skatteförvaltningens meddelande, 13.4.2017

För en försenad sammandragsdeklaration kan det påföras en försummelseavgift. Försummelseavgiften för en för sent inlämnad sammandragsdeklaration för EU-handel är 100 – 200 euro. Det påförs ingen försummelseavgift om man korrigerar tidigare inlämnade uppgifter med en ersättande sammandragsdeklaration.

Förfallodagen för mars månads sammandragsdeklaration är den 20.4.2017.

I beslut som gäller påförande av försummelseavgift för en sammandragsdeklaration kan ändring sökas med en fritt formulerad skriftlig begäran om omprövning hos skatterättelsenämnden. Bifoga även pärmbladet Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ. Pärmblad (4015r)

Begäran om omprövning ska göras inom 60 dagar räknat från den dag då den skattskyldige fick del av beslutet.