FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare: Ange lönen i årsanmälan (PY, 1Y)

Skatteförvaltningens meddelande, 23.1.2017

Till företagare som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) hör bland annat

  • bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag
  • en delägare som arbetar i en ledande ställning i ett aktiebolag och ensam äger över 30 procent av bolaget eller röstetalet
  • en person som tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 procent av bolaget eller röstetalet.

När man i årsanmälan anmäler löner till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare ska man ange PY eller 1Y som prestationsslag.

Vid beräkningen av sjukförsäkringsavgiften för företagare ersätter Skatteförvaltningen PY- och 1Y-löneinkomsterna med försäkringsbolagets uppgifter om FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst till den del FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten ska ersätta arbetsinkomsterna. Om man använder fel prestationsslag i årsanmälan för företagarens löner, fastställs sjukförsäkringsavgiften två gånger: både utifrån löneuppgifterna i årsanmälan och utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsterna.

Ytterligare information: