Felaktiga saldouppgifter för en del av kunderna i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 26.4.2017

Uppdatering 28.4.2017 kl. 9.15: Felet har åtgärdats.

Det finns fel i saldouppgifterna för drygt 7 000 kunder i MinSkatt. I dessa fall har kunderna överskottssaldo som motsvarar det belopp som de har fått som återbäring den här veckan. Dessutom kan det finnas en felaktig uppgift om att återbäringen kommer att användas till kommande fordringar eller att den kommer att återbäras till kunden.

Vi beklagar felet och korrigerar det så snart som möjligt. Felet förutsätter inte kontakt med Skatteförvaltningen eller andra åtgärder.