Fel i sammandragen för februari i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 2.3.2017

Det finns fel i en del av sammandragen för februari. Felet gäller cirka 14 000 kunder vars skatteperiod är ett år, det vill säga i huvudsak primärproducenter. På dessa sammandrag har det funnits en uppmaning om att lämna in en skattedeklaration även om deklarationen av skatter på eget initiativ redan har lämnats in.

Om kunden redan har lämnat in deklarationen av skatter på eget initiativ behöver hen inte göra någonting. Om kunden inte är säker på om deklarationen har kommit fram går det enklast att kontrollera detta i e-tjänsten MinSkatt. Om deklarationen inte har lämnats in finns det en påminnelse om detta på MinSkatts ingångssida under Observera.

Skatteförvaltningen korrigerar felet och beklagar olägenheten som det har fört med sig.