Förfallodagen för fastighetsskattens första rat är 4.9

Skatteförvaltningens meddelande, 30.8.2017

Förfallodagen för fastighetsskattens första rat är den 4 september. Du har fått giroblanketter för inbetalning av fastighetsskatten tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet som vi skickade dig i våras. Om du har beställt e-faktura för fastighetsskatten kan du godkänna den på din nätbank.

Om du inte hittar giroblanketterna kan du be om betalningsuppgifterna t.ex. via chatten på skatt.fi (skatt.fi/betalafastighetsskatt) under tiden 1–5.9. kl. 9–16.15. På förfallodagen den 4 september är chatten öppen till kl. 19.

Du får bara en betalningspåminnelse om fastighetsskatten

Om du inte betalar skatten senast på förfallodagen måste du betala en ränta om 7 % på skatten. Du kan betala förseningsräntan samtidigt med den egentliga skatten. Du kan beräkna förseningsräntans belopp behändigt med räknaren för förseningsränta (skatt.fi/förseningsränteräknare).

Om du lämnar skatten obetald får du en betalningspåminnelse. Kom ihåg att vi skickar bara en betalningspåminnelse om fastighetsskatten och efter det sänds skatten till utsökning.

Beställ e-faktura för den andra raten

Om din fastighetsskatt är 170 euro eller mer har vi indelat skatten i två rater. Förfallodagen för den andra raten är den 16 oktober. Om du ännu inte är mottagare av e-faktura kan du beställa en e-faktura för den andra fastighetsskatteraten senast den 25 september. Läs mer: skatt.fi/e-faktura